„Konie i my” – wystawa Grupy Artystycznej Equitas Equitatum.

„Konie i my” – wystawa Grupy Artystycznej Equitas Equitatum.

W przedświątecznym, gorącym czasie, 9 grudnia, odbył się wernisaż końskich prac naszej grupy artystycznej. W warszawskim Domu Sztuki prace swoje prezentowali – kolejności alfabetycznej:
Malwina de Brade
Joanna Czubak
Piotr Dzięciołowski
Marek Hołda
Ewa Jaworska
Magdalena Muraszko-Kowalska
Publiczność i media dopisali, zapraszam do obejrzenia relacji.


Magdalena Muraszko-Kowalska i Malwina de Brade.

Rysunek stada koni

Konie przy wodopoju

Klacze ze źrebakiem pijące wodę.

Stado koni w galopie

Archiwa